dr. Nana Marselina

Senin – Kamis (08.00 -12.00)

Jumat (08.00 – 10.00)

Sabtu (08.00 – 11.00)

dr. Deni Hidayatul Fitri

Senin – Kamis (08.00 -12.00)

Jumat (08.00 – 10.00)

Sabtu (08.00 – 11.00)

dr. Rio Juanda
dr. Rum Affida Rasfa
dr. Widya Dwi Jamilza
dr. Annisa Chaerani
dr. Mala Azhita
dr. Naufal Zakly
dr. Resya Intannabila
dr. Lathifah Hudah
dr. Alfath Kautsar
dr. Indah Permata Hasnul
drg. Afnelita

Senin – Kamis (08.00 – 12.00)

Jumat (08.00 – 10.00)

Sabtu (08.00 – 11.00)

drg. Diva Indah Pratiwi

Senin – Kamis (08.00 – 12.00)

Jumat (08.00 – 10.00)

Sabtu (08.00 – 11.00)

SPESIALIS ANAK

dr. Tilmiza, Sp. A

Senin – Rabu (08.00 – 12.00)

dr. Delfican, Sp. A

Kamis (08.00 – 12.00)

Jumat (08.00 – 10.00)

Sabtu (08.00 – 11.00)

SPESIALIS KANDUNGAN

dr. Hendri Zola, Sp. OG

Senin – Kamis (08.00 – 12.00)

Sabtu (08.00 – 11.00)

SPESIALIS PENYAKIT DALAM

dr. Rizkianto Imannual, Sp. PD

Senin – Kamis (08.00 – 12.00)

Jumat (08.00 – 10.00)

Sabtu (08.00 – 11.00)

SPESIALIS THT – KL

dr. Bima Riantardo Hafni, Sp. THT-KL

Senin – Kamis (08.00 – 12.00)

SPESIALIS ANESTESI

dr. Aditya Arbi, Sp. AN

Senin – Selasa (08.00 – 12.00)

Jumat (08.00 – 10.00)

Sabtu (08.00 – 11.00)

SPESIALIS BEDAH

dr. Ramadanus, Sp. B

Senin – Rabu (08.00 – 12.00)

dr. Arif Budiman, Sp. B

Kamis (08.00 – 12.00)

Jumat (08.00 – 10.00)

Sabtu (08.00 – 11.00)

SPESIALIS RADIOLOGI

dr. Wanita Idola, Sp. RAD

Senin – Rabu (08.00 – 12.00)

Sabtu (08.00 – 11.00)

SPESIALIS PATOLOGI KLINIK

dr. Nila Rahma Suryani, Sp. PK

Senin – Kamis (08.00 – 12.00)

Jumat (08.00 – 10.00)

Sabtu (08.00 – 11.00)

SPESIALIS PARU

dr. Sri Avrides Suwarti, Sp. P

Selasa (08.00 – 12.00)

Jumat (08.00 – 10.00)

SPESIALIS KEJIWAAN

dr. Rosa Yunilda, M. Ked (KJ), Sp. K.j

Senin – Kamis (kecuali Selasa) (08.00 – 12.00)

Jumat (08.00 – 10.00)

Sabtu (08.00 – 11.00)

SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

dr. R. Azimar Farhani, Sp. Jp FIHA

Senin – Rabu (08.00 – 12.00)